Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH VÀO NHÀ

  2 khách và 0 thành viên

  THÔNG TIN ADMIN


  Admin:Phạm Sa Kin
  Phái:Nam
  Sinh nhật:01-01-1961
  Khai sinh CT:20-01-1963
  Ảnh Admin: Xem ở đây
  Đơn vị CT:Trường THCS Cát Hiệp -P.Cát
  Chuyên môn:Lý - Kĩ thuật - Công nghiệp
  Địa chỉ:Cát Hanh - P.Cát-Bình Định
  Liên hệ Email:KingTHCSCatHiep@yahoo.com.vn
  Gửi ý kiến cho admin: Tại đây
  ĐT liên hệ:0985 651 402
  Lập Website: 12-12- 2010
  Chuyển tên miền Website: 11h 00.13 – 03 – 2011

  KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

  THỬ CODE - MÃ MÀU - HTML

  TOÁN - LÝ - HÓA ONLINE

  Tài nguyên dạy học

  LIÊN KẾT WEBSITE GV

  Cafe 0 giờ

  CAFE SÁNG

  LIÊN KẾT WEBSITE HAY

  MỖI SÁNG THỨC DẬY

  CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ


  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trương Hoàng Anh - 0982124899)
  • (Phạm Sa Kin)
  • (Mr.Hữu Nhân - 0167.85.88.485)
  • (Đặng Quốc Thư (quangthu05@Gmail.com)

  DESIGN BY-CH

  THI CỬ THỜI HIỆN ĐẠI


  Photobucket
  COI TÀI LIỆU , TRAO ĐỔI, QUAY CÓP QUÁ ĐÃ CHỈ CÓ Ở THỜI ĐẠI ĐIỆN TỬ CÓ KHÁC !!!!. BẠN VIẾT NHIỀU RỒI, VIẾT TOÀN CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH À ... THÔI, KHÔNG VIẾT NHIỀU NỮA BẠN ƠI . VÌ CHÚNG MÌNH XÀI CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH NÊN QUÝ THẦY CÔ KHÔNG HIỂU VÀ ĐỌC KHÔNG RA ĐÂU NHÁ. BÀI LÀM ÍT ĐIỂM ĐÓ CÁC BẠN Ạ !!!!

  TĐ TRƯỜNG EM

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Chuộng (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:25' 26-02-2012
  Dung lượng: 11.5 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH - TÂY NINH
  TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CHÂU THÀNH A
  Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Chuộng
  TIẾT 1: TRƯỜNG EM
  TẬP ĐỌC
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Nơi đó còn được gọi là
  ngôi nhà thứ hai?
  Nơi em học được rất
  nhiều điều hay?
  Một nơi có nhiều giáo
  viên và học sinh ?
  Nơi dạy em thành
  người tốt ?
  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Taäp ñoïc

  Tröôøng em
  Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em.
  ÔÛ tröôøng, coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù
  nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em. Tröôøng
  hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát. Tröôøng hoïc
  daïy em nhöõng ñieàu hay.
   Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em.
  hai
  dạy
  hay
  giáo
  rất
  mái
  Tröôøng em
  Luyeän ñoïc:
  thöù hai,
  coâ giaùo,
  ñieàu hay,
  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Taäp ñoïc

  daïy em,
  raát yeâu,
  maùi tröôøng.
  Tröôøng em
  Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em.
  ÔÛ tröôøng, coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù
  nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em.
  Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát.
  daïy em nhöõng ñieàu hay.
   Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em.
  Tröôøng
  Taäp ñoïc

  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Tröôøng em
  Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em.
  ÔÛ tröôøng, coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù
  nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em.
  Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát.
  daïy em nhöõng ñieàu hay.
   Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em.
  Tröôøng
  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Taäp ñoïc

  Tröôøng em
  Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em.
  ÔÛ tröôøng, coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù
  nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em.
  Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát.
  daïy em nhöõng ñieàu hay.
   Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em.
  Tröôøng
  Taäp ñoïc

  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Tröôøng em
  Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em.
  ÔÛ tröôøng, coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù
  nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em.
  Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát.
  daïy em nhöõng ñieàu hay.
   Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em.
  Tröôøng
  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Taäp ñoïc

  THƯ GIÃN
  Tröôøng em
   ( trang 46)
  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Taäp ñoïc

  Tröôøng em
  OÂân vaàn: ai, ay
  1. Tieáng trong baøi :
  2. Tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ai:
  - Coù vaàn ai:
  - Coù vaàn ay:
   Tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ay:
  Taäp ñoïc

  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  hai,
  maùi
  daïy,
  hay
  con nai
  máy bay
  ai
  ay
  ay
  Tröôøng em
  3. Nói câu chứa tiếng có vần ai hoặc ay
  Taäp ñoïc

  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Tôi là máy bay chở khách
  Tai để nghe bạn nói
  Quả ớt ăn rất cay
  ay
  Bà xay bột
  ay
  chơi
  Trò
  Kết hoa
  Bạn Hà hát rất hay
  Hôm nay là thứ hai
  Em chăm chỉ làm bày
  Hôm nay em đi thi vẽ
  Sai
  TỔNG KẾT
  Chuẩn bị tiết 2
  Tập đọc
  TRƯỜNG EM
  Tiết 2
  * Tìm hiểu bài
  * Luyện nói
  Tröôøng em
   ( trang 46)
  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Taäp ñoïc

  ?
  1.Trong baøi, tröôøng hoïc ñöôïc goïi laø gì?
  Trong bài, trường học được gọi là ngôi
  nhà thứ hai của em.
  2.Noùi tieáp: Tröôøng hoïc ñöôïc goïi laø ngoâi
  nhaø thöù hai cuûa em, vì ...
  ở trường có cô

  giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân
  thiết như anh em.
  Tröôøng em
  Thöù hai ngaøy 27 thaùng 2 naêm 2012

  Taäp ñoïc

  Luyện nói:
  Hỏi nhau về trường, lớp.
  - Bạn học lớp nào?
  - Tôi học lớp 1A.
  TỔNG KẾT
  TIẾT HỌC KẾT THÚC
   
  Gửi ý kiến

  THỬ TÀI CỦA BẠN

  THÔNG MINH CHƯA ????


  Chọn 1 trong 8 phương án A, B, C, D, E, F, G, H .
  Làm đủ các câu nhấn Menu ở góc dưới bên phải màn hình và chọn Submit .

  Cười chút chơi

  Ảnh Gia Đình: