Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH VÀO NHÀ

  1 khách và 0 thành viên

  THÔNG TIN ADMIN


  Admin:Phạm Sa Kin
  Phái:Nam
  Sinh nhật:01-01-1961
  Khai sinh CT:20-01-1963
  Ảnh Admin: Xem ở đây
  Đơn vị CT:Trường THCS Cát Hiệp -P.Cát
  Chuyên môn:Lý - Kĩ thuật - Công nghiệp
  Địa chỉ:Cát Hanh - P.Cát-Bình Định
  Liên hệ Email:KingTHCSCatHiep@yahoo.com.vn
  Gửi ý kiến cho admin: Tại đây
  ĐT liên hệ:0985 651 402
  Lập Website: 12-12- 2010
  Chuyển tên miền Website: 11h 00.13 – 03 – 2011

  KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

  THỬ CODE - MÃ MÀU - HTML

  TOÁN - LÝ - HÓA ONLINE

  Tài nguyên dạy học

  LIÊN KẾT WEBSITE GV

  Cafe 0 giờ

  CAFE SÁNG

  LIÊN KẾT WEBSITE HAY

  MỖI SÁNG THỨC DẬY

  CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ


  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trương Hoàng Anh - 0982124899)
  • (Phạm Sa Kin)
  • (Mr.Hữu Nhân - 0167.85.88.485)
  • (Đặng Quốc Thư (quangthu05@Gmail.com)

  DESIGN BY-CH

  THI CỬ THỜI HIỆN ĐẠI


  Photobucket
  COI TÀI LIỆU , TRAO ĐỔI, QUAY CÓP QUÁ ĐÃ CHỈ CÓ Ở THỜI ĐẠI ĐIỆN TỬ CÓ KHÁC !!!!. BẠN VIẾT NHIỀU RỒI, VIẾT TOÀN CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH À ... THÔI, KHÔNG VIẾT NHIỀU NỮA BẠN ƠI . VÌ CHÚNG MÌNH XÀI CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH NÊN QUÝ THẦY CÔ KHÔNG HIỂU VÀ ĐỌC KHÔNG RA ĐÂU NHÁ. BÀI LÀM ÍT ĐIỂM ĐÓ CÁC BẠN Ạ !!!!
  Gốc > CODE THIẾT KẾ Web (BV) > Giao diện Violet >

  TỔNG HỢP CODE TRÊN KHỐI CHỨC NĂNG (tiếp theo)

  25. TIÉNG ĐÀN BAY XA 

  <div class="content">

  <center><object><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/DHtiennukhongnenVMai.swf"

  quality="high" wmode="transparent" type=

  "application/x-shockwave-flash" width="190" height=

  "150"></object></center> </div>

  26. HƯƠNG SẮC MAI VÀNG :

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/599/maivang.swf" width="150"

  height="200" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>

  27. CHÚNG TA TIẾN LÊN NÀO

  <center><object > <embed src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/Lich_am_duong.swf"  quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="160"></embed></object></center>

  28. GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC DỊU DÀNG

      <center><object > <embed src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/Cay_tre_2.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="240

      0"></embed></object></center>

      <MARQUEE BEHAVIOR=alternate> <font face="Arial" size=

      "2"><font color="#2200FF"><b>GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC DỊU DÀNG</b></MARQUEE>

  29. TIẾP SỨC MÙA THI

  <div class="content">

  <a target="_blank" href="http://www.hssv.vnn.vn/tuyensinh/dethidapan/"><img src="http://www.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/dethi-dapan.gif" border="0" width="170" height="113"></a><br>

  <a target="_blank" href="http://www.hssv.vnn.vn/"><img alt="" src="http://www.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/hssv.gif" border="0" width="170" height="118"></a><br>

  <a target="_blank" href="http://www.edu.net.vn/"><img alt="" src="http://www.tiengiang.edu.vn/FileUpload/News/Image/edu.gif" border="0" width="170" height="90"></a> </div>

  <div class="bottom"></div>

  30. CHÀO NĂM MỚI  - THI ĐUA …        

  <div class="content">
  
  <center><embed type="application/x-shockwave-flash"
  
  allowscriptaccess="never" src=
  
  "http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://d.violet.vn/uploads/resources/612/CHAO_MUNG_2.swf"
  
  width="190" height="210" wmode="transparent"></center>                   </div>
  

  31. CỘT CỜ TỔ QUỐC

  <div class="content">

  <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/599/CoToquoc.swf"quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="230"></div>

  32. HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?

  <div class="content">

  <img src="http://i582.photobucket.com/albums/ss263/thanhng72_2009/18136pb2.gif" border="0"alt="Photobucket"></a> </div>           

  33. MỜI TRÀ

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/606/kinh_chao.swf" width=

  "180" height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

  34. ẢNH PHẬP BÀ QUAN ÂM            

    <div class="content"> <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/603/phat_10.swf"

  quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="170" height="350">                                                </div><div class="bottom"></div>

  35. THƠM MÙI LÚA MỚI - ĐỒNG LÚA QUÊ TÔI     
  
  <div class="content"><embed height="200" width="185" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src=  
  
  "http://www.xcwhw.cn/fla/cs/479.swf" type="application/x-shockwaveflash"></div>
  
  36. CÂY CỌ TRUNG DU  
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="200" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src=
  
  "http://www.xcwhw.cn/fla/hc/547.swf" type="application/x-shockwave-flash</div>
  
  37. MƯỚP NHÀ EM
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="200" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src=
  
  "http://www.xcwhw.cn/fla/cs/253.swf" type="application/x-shockwave-flash">
  
  </div>  
  
  38.THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP 
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="220" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.xcwhw.cn/fla/cs/176.swf" type="application/x-shockwave-flash">
  
  </div>                                       
  
  39.CUỘC SỐNG TRONG VƯỜN – BỜ DẬU 
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="220" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src=
  
  "http://www.xcwhw.cn/fla/cs/421.swf" type=
  
  "application/x-shockwave-flash"></div>
  
  40. CÀNH ĐÀO TRƯỚC NHÀ
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="200" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.xcwhw.cn/fla/hc/69.swf" type="application/x-shockwave-flash"></div>
  
  41. CỎ BA LÁ – RAU BỢ              
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="220" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.xcwhw.cn/fla/cs/194.swf" type="application/x-shockwave-flash"></div>
  
  42. CÁNH ĐỒNG LÚA MẠCH       
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="200" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.xcwhw.cn/fla/cs/239.swf" type="application/x-shockwave-flash">                       </div>
  
  43. CÂY – CỎ - LÁ - GIÓ       
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="200" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.xcwhw.cn/fla/cs/159.swf" type="application/x-shockwave-flash">
  
  </div>
  
  44. HAI CHÙM NHO       
  
  <div class="content">
  
  <embed bgcolor="#FFFFFF" height="220" width="180" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"src="http://www.xcwhw.cn/fla/hc/901.swf" 
  
  type="application/x-shockwave-flash">                        </div>
  
  45. HOA SEN QUÊ NHÀ       
  
  <div class="content">
  
  <embed height="220" width="200" pluginspage=
  
  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.xcwhw.cn/fla/cs/591.swf" type="application/x-shockwave-flash">                        </div>
  
  46. MỜI DÙNG TRÀ 
  
  <div class="content">
  
  <center><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/606/ba7fc8d5.swf" quality=
  
  "high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"
  
  width="180" height="200"></center></div>
  
  47. TÁCH CÀ PHÊ
  
  <div class="content">  <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/606/caphe_200x220.swf" width=
  
  "180" height="220" type="application/x-shockwave-flash" wmode=
  
  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>                        </div>
  
  48. NHÀ GIÁO VIỆT NAM
  

  <center><object > <embed src= " http://d.violet.vn/uploads/resources/625/Chuc_mung_ngay_nha_giao_Viet_Nam_20_11.swf"  quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="160"></embed></object></center>                                  


  Nhắn tin cho tác giả
  Phạm Sa Kin @ 19:34 20/02/2013
  Số lượt xem: 2101
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Chào thầy Sa Kin! Lời đầu kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Bản thân vừa mới gia nhập làng violet nên rất muoonscos được sự tạo điều kiện giúp đỡ và chỉ bảo của thầy. Xin trân trọng cảm ơn thầy.

  Avatar
  Chào thầy Sakin! xin thầy đón nhận thành viên mới thầy nhé! nếu được xin thầy cho xin tặng em code toán - lý - hóa online và code liên kết website hay của thầy nhé! rất cảm ơn! (nglaicm.violet.vn)
  Avatar

  Thành viên mới xin gia nhập trang web của thầy!

  Avatar

  Thầy ơi, em cũng làm như thầy hướng dẫn , nhưng em đưa 1 số ảnh không vào đc vì thế mà hình trong trống , em xóa đi như thế nào a ?. Em làm code chỉ có như sau :

  Some error occurred while generating the code. Please refresh the page and try again. If the problem persists please contact at amit@coolbuddy.com.

  Thầy chỉ giúp em nhé !

   
  Gửi ý kiến

  THỬ TÀI CỦA BẠN

  THÔNG MINH CHƯA ????


  Chọn 1 trong 8 phương án A, B, C, D, E, F, G, H .
  Làm đủ các câu nhấn Menu ở góc dưới bên phải màn hình và chọn Submit .

  Cười chút chơi

  Ảnh Gia Đình: