Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH VÀO NHÀ

  1 khách và 0 thành viên

  THÔNG TIN ADMIN


  Admin:Phạm Sa Kin
  Phái:Nam
  Sinh nhật:01-01-1961
  Khai sinh CT:20-01-1963
  Ảnh Admin: Xem ở đây
  Đơn vị CT:Trường THCS Cát Hiệp -P.Cát
  Chuyên môn:Lý - Kĩ thuật - Công nghiệp
  Địa chỉ:Cát Hanh - P.Cát-Bình Định
  Liên hệ Email:KingTHCSCatHiep@yahoo.com.vn
  Gửi ý kiến cho admin: Tại đây
  ĐT liên hệ:0985 651 402
  Lập Website: 12-12- 2010
  Chuyển tên miền Website: 11h 00.13 – 03 – 2011

  KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

  THỬ CODE - MÃ MÀU - HTML

  TOÁN - LÝ - HÓA ONLINE

  Tài nguyên dạy học

  LIÊN KẾT WEBSITE GV

  Cafe 0 giờ

  CAFE SÁNG

  LIÊN KẾT WEBSITE HAY

  MỖI SÁNG THỨC DẬY

  CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ


  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trương Hoàng Anh - 0982124899)
  • (Phạm Sa Kin)
  • (Mr.Hữu Nhân - 0167.85.88.485)
  • (Đặng Quốc Thư (quangthu05@Gmail.com)

  DESIGN BY-CH

  THI CỬ THỜI HIỆN ĐẠI


  Photobucket
  COI TÀI LIỆU , TRAO ĐỔI, QUAY CÓP QUÁ ĐÃ CHỈ CÓ Ở THỜI ĐẠI ĐIỆN TỬ CÓ KHÁC !!!!. BẠN VIẾT NHIỀU RỒI, VIẾT TOÀN CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH À ... THÔI, KHÔNG VIẾT NHIỀU NỮA BẠN ƠI . VÌ CHÚNG MÌNH XÀI CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH NÊN QUÝ THẦY CÔ KHÔNG HIỂU VÀ ĐỌC KHÔNG RA ĐÂU NHÁ. BÀI LÀM ÍT ĐIỂM ĐÓ CÁC BẠN Ạ !!!!
  Gốc > CODE THIẾT KẾ Web (BV) > Giao diện Violet >

  Code tạo đồng hồ của Trần Cảnh Huy

  Đồng hồ 1

   

  Code Đồng hồ 1

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img229.imageshack.us/img229/7140/clock1.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img229.imageshack.us/img229/7140/clock1.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 2

   

  Code Đồng hồ 2

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/6945/clock6.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/6945/clock6.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 3

   

  Code Đồng hồ 3

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/1049/clock7.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/1049/clock7.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 4

   

  Code Đồng hồ 4

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/7489/clock8.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/7489/clock8.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></h2> </div>

  Đồng hồ 5

   

  Code Đồng hồ 5

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="300"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="300"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/7329/clock27.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 300px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="300" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/7329/clock27.swf" style="width: 150px; height: 300px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 6

   

  Code Đồng hồ 6

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/5267/clock28.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/5267/clock28.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 7

   

  Code Đồng hồ 7

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/5409/clock46.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/5409/clock46.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 8

   

  Code Đồng hồ 8

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/5323/clock53.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/5323/clock53.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 9

   

  Code Đồng hồ 9

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/6342/clock58.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/6342/clock58.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 10

   

  Code Đồng hồ 10

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="300"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="300"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/4162/clock77.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 300px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="300" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/4162/clock77.swf" style="width: 150px; height: 300px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 11

   

  Code Đồng hồ 11

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="150" height="150"><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="src" value="http://img231.imageshack.us/img231/1941/clock79.swf"/><param name="style" value="width: 150px; height: 150px;"/><param name="allowscriptaccess" value="never"/><embed type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150" wmode="transparent" src="http://img231.imageshack.us/img231/1941/clock79.swf" style="width: 150px; height: 150px;" allowscriptaccess="never"></embed></object></div>

  Đồng hồ 12

   

  Code Đồng hồ 12

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" name="nackvision_timer04" width="150" height="150" align="middle"><param name="name" value="nackvision_timer04"/><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="align" value="middle"/><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain"/><param name="quality" value="high"/><param name="src" value="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer04.swf"/><embed type="application/x-shockwave-flash" name="nackvision_timer04" width="150" height="150" align="middle" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" src="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer04.swf"></embed></object></div>

  Đồng hồ 13

   

  Code Đồng hồ 13

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" name="calendar" width="150" height="150" align="middle"><param name="name" value="calendar"/><param name="width" value="150"/><param name="height" value="150"/><param name="align" value="middle"/><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain"/><param name="quality" value="high"/><param name="src" value="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf"/><embed type="application/x-shockwave-flash" name="calendar" width="150" height="150" align="middle" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" src="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf"></embed></object></div>


  Nhắn tin cho tác giả
  Phạm Sa Kin @ 22:57 28/02/2011
  Số lượt xem: 759
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Cảm ơn thầy nhiều! Các code của thầy rất hay. Chúc thầy ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

  Avatar
  TỚI THĂM THÂY.CHÚC NGÀY MỚI VUIVẺ,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT
   
  Gửi ý kiến

  THỬ TÀI CỦA BẠN

  THÔNG MINH CHƯA ????


  Chọn 1 trong 8 phương án A, B, C, D, E, F, G, H .
  Làm đủ các câu nhấn Menu ở góc dưới bên phải màn hình và chọn Submit .

  Cười chút chơi

  Ảnh Gia Đình: